top of page

Secret lives of 5 year old. s/3-4

החיים הסודיים של בני 5. עונה 3-4

Director & DOP

2021-22

במאי מצלמות וצלם ראשי

Israeli Academy Award Winner - Best DOP 2021

Creator:

Moriel Lior

Production:

Arza Productions for YES DOCO

בימוי מצלמות משולב ENG, רובוטיות וסטטיות. אחריות כוללת לפן הויזואלי של התכנית: החל מעיצוב הגן (בשיתוף עם הארט דיירקטור), מיקומי סצנות מרכזיות, מיקומי מצלמות (תוך התחשבות מיוחדת בגובה) ויצירת "מקומות מסתור" - גומחות שלכאורה אינן מצולמות. יחס מיוחד לחצר כולל קירוי והתאמת עוצמות אור בין חוץ לפנים (והתחשבות בילדים עם קשיי ראיה והסתגלות).
מציאת פתרונות קריאטיביים, טכניים ולוגיסטיים למגבלות תקציביות (העונה הישראלית מצולמת בשליש מכמות המצלמות של עונה בריטית).
בימוי מצלמות בקונטרול במהלך "יום לימודים" שמתחיל ב 8:00 ומסתיים ב 16:00 ללא הפסקות.
צילום תעודות זהות ויצירת לוקיישנים לראיונות ופרשנות.

bottom of page