top of page

Old folks home for 4 years old

שמונים וארבע

Director / Director of Photography

2019

במאי מצלמות וצלם ראשי

Documentary series. WINNER: best factual series, Israeli film academy, 2019

Creator:

Meytal Babila

Production:

July August / Red Arrow Israel for KAN11

פיתחנו שיטת עבודה שמאפשרת להגדיל ולהקטין את הצוות והציוד כאקורדיון לאורך 8 שבועות הצילום בהתאם למיקום הסצנה, המשתתפים והתוכן - כולל גיחות לחוף הים, ליער ולקהילה של הילדים.
התפקיד שלי התחלק לבמאי מצלמות בעת שהגן פעל: בשל אילוצי תקציב ומקום, השתמשנו ב -4 מצלמות בלבד (ועוד 2 סטטיות) לכיסוי 22 משתתפים.
כאשר הילדים הלכו הביתה, שימשתי כצלם ראשי: קבעתי את הטון של הסצנות התיעודיות ויצרתי קו מנחה לראיונות ולויזואליה, ניהלתי את הצוות הטכני החל משלב הפרה-פרודקשן.

bottom of page